28 d’oct. 2018

Propostes d'activitats pels propers mesos!!!


Rercordeu que tant les dates com les activitats són variables i que es poden realitzar també de dilluns a divendres.
Recordad que tanto las fechas como las actividades son variables y que se pueden realizar también de lunes a viernes.
GUIES DE MUNTANYA I BARRANCS AMA DABLAM
info@guiesamadablam.com
Instagram Guies Ama Dablam
Facebook Guies Ama Dablam
TripAdvisor Guies Ama Dablam
T. 615 233 442